Home » Inzetten

Inzetten

Inzetten: Amerikaans versus Europees Roulette

Amerikaans Roulette lijkt in veel opzichten op zijn Franse en Europese tegenhangers. De regels voor inzetten, winkansen en uitbetalingsverhoudingen zijn sterk vergelijkbaar. Er zijn enkele verschillen als het op de indeling van het roulettewiel en de winkansen aankomt.

Bij het Europese roulettewiel zijn de getallen van het wiel in een willekeurige volgorde op het wiel geplaatst. In geval van Amerikaans Roulette zit er een zekere logica in: opvolgende getallen (zoals bijvoorbeeld 9 en 10) bevinden zich tegenover elkaar, aan weerszijden van het roulettewiel.

Een ander noemenswaardig verschil is het feit dat er op het Amerikaans Roulettewiel een extra nul aanwezig is in de vorm van een 00 (dubbele nul). Dit extra cijfer is ingevoegd om de winkansen van het casino te vergroten ten koste van de winkansen van de speler.

Inzetmogelijkheden

Op de pagina over Live Amerikaans Roulette is al kort aangegeven dat het mogelijk is om op diverse wijzen in te zetten. Het is mogelijk om op slechts één of enkele nummers in te zetten, of om een bijzondere groepsinzet te doen op bepaalde groepen van nummers die via het racetrack of via bepaalde vlakken van de tafel te selecteren.

Op deze pagina wordt verder uitgelegd wat de mogelijke inzetten zijn, wat de winkansen bij bepaalde inzetten zijn en de uitbetaling bij deze inzetten is.

Het Amerikaans Roulette spel onderscheidt twee hoofdgroepen van inzetten: De zogenoemde Inside en Outside Bets. Deze inzetten hebben hun naam ontleend aan de positie waarop ze zich op de speeltafel bevinden.
– De Outside Bets hebben een grotere winkans maar lagere uitbetalingen.
– De Inside Bets hebben een kleinere winkans maar aanzienlijk hogere uitbetalingen.

Outside Bets

De Outside Bets zijn het meest geschikt voor de spelers die het liever veiliger en rustiger het spel willen spelen. De uitbetalingen bij winst zijn kleiner maar de winkansen zijn groter, waardoor je er vanuit kan gaan dat je het spel langer kunt spelen.

De Outside Bets worden ook wel de ‘Even Money Bets’ genoemd omdat de winkansen met deze inzetten ongeveer 50% zijn. Het gaat dan vooral om de inzetten op Rood/Zwart, High/Low en Even/Odd.
Het zijn de cijfers 0 en 00 die de 50% winkans voor de speler verlagen in het voordeel van het casino.

Bij Europees Roulette zorgt de enkele nul bij deze drie soorten inzetten voor een 48.65% winkans voor de speler. Bij Amerikaans Roulette heeft de speler nog een kans van 47,37% door de dubbele nul die naast de enkele nul aan het wiel is toegevoegd.

Omdat deze kansen voor de speler bij veel van de outside bets bijna neerkomen op 50%, is de uitbetaling voor de meeste Outside bets 1:1. Dit verhoudingsgetal betekent dat de speler het bedrag van zijn inzet kan winnen. Bij een inzet van 50 euro op alle zwarte getallen, wint de speler 50 euro als de bal op een zwart cijfer valt. De speler krijgt dan een totaalbedrag van 100 euro terug (zijn inleg plus de winst).

De bekende voorbeelden van de Outside Bets zijn:

Zwart/Rood
Het is mogelijk om in te zetten op alle rode of alle zwarte nummers van de roulette. Deze inzet brengt dezelfde winkansen met zich mee als de Even/Odd en de Low/High inzetten.
De helft van de 36 nummers van 1-36 is rood, terwijl de andere helft zwart is.
Daarnaast zorgen de cijfers 0 en 00 ervoor dat de kans dat de bal op rood of zwart valt, iets kleiner is dan 50%. De winkans van de speler die een van de kleuren kiest om op in te zetten is 47,37%.

Even/Odd
Bij een Even/Odd inzet, kies je ervoor om in te zetten op alle even of juist alle oneven nummers van de roulette. Ook hierbij geldt dat de 0 en de 00 de winkansen voor de speler verlagen van 50% naar 47,37%, ten gunste van het casino.

Low/High
De Low en High inzetten laten hun naam voor zich spreken. Je kunt ervoor kiezen om in te zetten op de eerste 18 cijfers (1-18) of de laatste 18 cijfers (19-36).
Ook bij deze inzet is de kans voor de speler om te winnen net kleiner dan 50%, dankzij de dubbele 0 vakken die op het roulettewiel voorkomen.

 Dozens/Columns
Dozens en Columns vormen twee inzetten die ook onder de Outside Bets vallen. De Dozens en Columns inzetten beslaan ongeveer 1/3 deel van de cijfers op de tafel. De 0 en 00 zorgen er ook hier voor dat de winkans voor de speler iets kleiner is dan 1/ 3. De pay out is bij de Dozens en Colums inzetten 2:1.
Bij een inzet van 50 euro wint de speler 100 euro. Hij krijgt een totaalbedrag van 150 euro terug, de winst van 100 euro plus zijn inleg van 50 euro.

Dozens houdt in dat je inzet op de 1e, 2e of 3e twaalf cijfers van de speeltafel. Het gaat dus om inzetten op de cijfers 1-12, 13-24 of 25-36, zoals hieronder op het plaatje staat aangegeven.
Ook hier zorgen de 0 en de 00 vakken ervoor dat de winkans voor de speler toch net iets kleiner is dan ⅓.

Columns hebben betrekking op de mogelijkheid om in te zetten op bepaalde horizontale rijen met getallen, ook wel de ‘columns’ genoemd.

De vakken hiervoor staan aangegeven aan de rechterkant van de speeltafel.
Het gaat om de volgende rijen met twaalf getallen:
– 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 en 34
– 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 en 35
– 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 en 36

Inside Bets

De Inside Bets betreffen de cijfers en de vakken in het midden van de roulette tafel, welke worden omringd door de vakken van de Outside Bets (zie hierboven).
De Inside Bets zijn de separate cijfers waarop in verschillende combinaties kan worden ingezet. Deze inzetten brengen meer risico met zich mee in die zin dat de winkans aanzienlijk kleiner is dan bij de Outside Bets. Dit risico betaalt zich wel terug in de veel hogere uitbetalingsverhoudingen.

Straight
In geval van een Straight zet je in op één specifiek nummer. Dit wordt ook wel een single-number Bet genoemd.
Het inzetten op 1 nummer brengt de nodige risico’s met zich mee: de winkans is 1/38. Dit vertaalt zich echter wel naar een veel hogere uitbetalingsverhouding, namelijk 35:1.
De kans dat de bal op het specifieke nummer valt waarop de speler heeft ingezet is 2,70% bij Europees Roulette en 2,63% bij Amerikaans Roulette.

Split
Een Split betekent dat je op twee nummers inzet die aan elkaar grenzen op de roulettetafel. Het komt er feitelijk op neer dat een chip voor de helft op het ene nummer ligt en voor de helft op het andere nummer. De uitbetalingsverhouding is bij een dergelijke inzet 17:1. De winkansen zijn ook iets hoger: de winkans is 5,26% bij Amerikaanse Roulette.

Street
De Street is een inzet volgens hetzelfde principe als de Split. Het verschil is dat de inzet nu over drie in plaats van twee cijfers gespreid wordt. Je plaatst de chip onderaan de rij van de drie cijfers waar je op wil inzetten (de street). De winkans is hier met 7,89% bij Amerikaanse Roulette weer iets groter dan bij de Straight of de Splits, terwijl de uitbetalingsverhouding met 11:1 weer iets lager is.

Corner
Een Cornerinzet volgt hetzelfde principe als de Split en de Street, maar houdt in dat je op 4 cijfers tegelijk inzet, die samen een vierkant vormen op de roulettetafel. Je legt de chip in het midden van de vier cijfers. De winkans is 10,53% bij Amerikaans Roulette. Bij winst is de uitbetalingsverhouding 8:1.

Double Street
Bij de Double Street zet je in op twee rijen van 3 nummers. De chip komt net als bij de Street, weer onderaan de twee rijen te liggen waar je op wil inzetten, op de grens tussen de twee rijen. De uitbetalingsverhouding is 5:1 en de winkans is 15,79% voor Amerikaans Roulette.

Basket
Basket (ook wel de Five Bet genoemd) is een voor Amerikaans Roulette unieke inzet. Het houdt in dat de speler inzet op de 0, de 00 en 1,2 en 3. De winkans van deze inzet is 13,16% en de uitbetalingsverhouding is iets hoger dan bij de Double Street, namelijk 6:1.